Notulen ALV 2021

Weten wat er tijdens de algemene ledenvergadering van 2021 is besproken en besloten?

Lees het in deze notulen van de ALV 2021.